کاغذ دیواری WILD

 
کاغذ دیواری پوشش تزیینی است که برای پوشش دادن سطوح دیوارهای داخلی در ادارات، خانه‌ها و دیگر ساختمان‌ها استفاده می‌شود؛ کاغذ دیواری یکی از جنبه‌های طراحی داخلی به‌شمار می‌آید. این نوع پوشش بیشتر به صورت رول یا به صورت متری فروخته می‌شود و با چسباندن روی دیوار مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاغذ دیواری‌ها می‌توانند ساده (به صورت نقاشی) یا به صورت بافته‌شده (مانند آنگلیپتا) یا با الگوهای گرافیکی ساخته شده‌ باشند.
کاغذ دیواری WILD

کاغذ دیواری WILD

 

کاغذ دیواری WILD

کاغذ دیواری WILD

 

کاغذ دیواری WILD

کاغذ دیواری WILD

 

کاغذ دیواری WILD

کاغذ دیواری WILD

 

PICTWIL204RGB - کاغذ دیواری WILD

کاغذ دیواری WILD

 

PICTEAR703 - کاغذ دیواری WILD

کاغذ دیواری WILD

 

کاغذ دیواری WILD

کاغذ دیواری WILD


دیدگاهتان را بنویسید