فرآیند تولید موکت

فرآیند تولید موکت

فرآیند تولید موکت

فرآیند تولید موکت و نوع دوخت آن معمولاً به ۳ شکل انجام می شود. در زیر هر کدام جداگانه توضیح داده شده اند:

Tufted موکت تافتد
با پیشرفت در تکنولوژی تولید موکت، ۹۵% از کل تولیدات موکت در دنیا به صورت بافت پرزدار تولید می شوند. در این روش تولید چیزی حدود ۱ ساعت زمان می برد تا یک رول موکت تولید شود که این زمان در تولید موکت با بافت تار و پودی چیزی حدود ۸ ساعت است. برای تولید موکت با بافت پرزدار صدها سوزن از الیاف تابیده شده، الیاف را به درون پشتیبان اصلی در دو شکل بافت حلقه ای و برش داده شده فرو می برند. یک پوشش چسب سنگین برای نگه داشتن موکت بافته شده و حفظ شکل بافت بکار می رود و پشتیبان دوم غالبا برای حفظ استحکام و پایداری موکت بر سطح پشت آن چسبانده می شود.

Loop Pile:

looppile.334210919 std - فرایند تولید موکت

زمانی که تمامی بافت های حلقه ای در موکت ارتفاع یکسان داشته باشند محصول موکتی بسیار با دوام و انعطاف پذیر با ظاهری طبیعی خواهد بود حتی زمانیکه از الیاف مصنوعی تولید شده باشد.البته موکت ها غالباً از الیاف مصنوعی تولید می شوند. بافت های حلقه ای فشرده در مخفی کردن آثار و نشانه های ناشی از کوبیدگی و یا جای چرخ صندلی بسیار مناسب هستند بنابراین موکت های بافته شده به این سبک ترکیب خوبی از کارآمدی و زیبایی را در خود دارند.

 

Cut Pile
در این روش از بافت موکت، الیاف در هم تابیده شده پس از بافته شدن توسط دستگاه با ارتفاعی یکسان قیچی می شوند. این الیاف به محکمی در هم تابیده شده اند و غالباً در عملیات حرارتی قرار می گیرند تا حالت الیاف تابیده شده حفظ شود، موکت های از این قبیل همگی دارای یک سطح پرزدار با ارتفاع الیاف ۵ تا ۱۰ میلیمتر هستند.

Woven
الیاف و پشتیبان در دستگاه های بافندگی به صورت همزمان در هم تابیده می شوند. در نتیجه برای پوشش بافت ها از یک پشتیبان دوم استفاده می شود که این پشتیبان به منظور استحکام بیشتر بافت بکار رفته مورد استفاده قرار میگیرد.

تفاوت میان موکت های بافته شده به روش Tuftedبا موکت های Woven در پشتیبان آن هاست به این صورت که در بافت موکت های woven پشتیبان به صورت تاروپود به همراه لیاف بافته می شود که در موکت های Tufted به این شکل نیست.

Needle Punched Nonwoven موکت بافته نشده یا نیدل پانچ

موکت بافته نشده یا نیدل پانچ

موکت بافته نشده یا نیدل پانچ

پروسه تولید موکت به روش Needle Punch با استفاده از فرو بردن سوزن های مخصوص در نمد ( بافته نشده) به صورت یکپارچه و مرتب انجام می شود. موکت هایی مانند Crafter، Lombok Gel و HongKong با این روش تولید شده اند.Nonwoven ها به صورت چند لایه روی هم قرار گرفته و وارد ماشین تولید موکت می شوند، در این پروسه سوزن های مخصوص این نوع تولید از شیارهایی که در فواصلی مشخص از هم قرار گرفته اند با شدت مشخص شده توسط دستگاه به صورت مرتب از میان چند لایه نمد عبور می کنند.

 

ساختمان الیاف (Construction)

ساختمان الیاف موکت یا حالت ظاهری موکت که منظور سطح فوقانی موکت است عموما” سه حالت مختلف زیر را دارد:

۱.سطح الیاف برش خورده (Cutpile)

۲.سطح الیاف برش نخورده(Loop pile)

۳.ترکیبی از دوروش فوق(Cut & Loop)

هرکدام از سه حالت فوق براساس نیاز مشتری و استاندارد و محل مورد نظر ، انتخاب میشوند.


دیدگاهتان را بنویسید