بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰

بازسازی و طراحی و دکوراسیون داخلی آپارتمان ۲۰۰ متری واقع در دروس که در سال ۱۳۹۰توسط آرت نت دیزاین انجام گرفته است

این پروزه شامل موارد زیر بوده است

تخریب رابیتس های اضافی سقف

گچ کاری مجدد سقف و گچبری سقف

سیم کشی دوباره سقف سالن پذیرایی

جمع کردن پارکت قدیمی سالن ها و آشپزخانه

سرامیک کردن هال اتاق پذیرایی و آشپزخانه

تعویض کلیه سرویس های بهداشتی

تعویض کلیه کلید و پریزها

تعویض وان های حمام

قراردادن وان جکوزی در یکی از حمام ها

رنگ آمیزی کل آپارتمان

کاغذدیواری برخی دیوارها

تعویض کلیه چراغهای سقفی

قبل از بازسازی

IMAG0094 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0097 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0098 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0099 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0100 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0101 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0102 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0103 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0107 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0109 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0117 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0120 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0122 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0135 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0143 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0144 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0145 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0147 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0148 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0153 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰IMAG0154 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.38 AM - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.39 AM1 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.39 AM - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.40 AM1 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.40 AM - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.41 AM1 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.41 AM - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.42 AM - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.43 AM1 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.43 AM - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.44 AM1 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.44 AM - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰WhatsApp Image 2018 06 02 at 10.11.45 AM1 - بازسازی آپارتمان دروس سال ۱۳۹۰

بازسازی آپارتمان

بازسازی آپارتمان